เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ...

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.เพียงพร  กันหารี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมกับน้ำดื่มของทิปโก้ ถวายบังคมลา ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ และสรรญเสริญพระบารมี พร้อมแจกพันธ์พืชไปปลูกที่บ้านคนประมาณ ๓๐๐ ต้น
            เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.เพียงพร  กันหารี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช 
         เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.เพียงพร  กันหารี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี บรรยายพิเศษ เรื่องเดินตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง แล้วได้กล่าวถึงพ่อหลวงทำอะไรบ้าง และเราทำอะไรเพื่อท่านบ้าง ณ เทศบาลหนองปรือ เปิดวิดีทรรศน์ให้ผู้เข้าร่วมชม  และมอบหนังสิอเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทางเทศบาล แล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริณพระบารมี ล้นเกล้าชาวไทย  มีผู้เข้ารับฟัง จำนวน ๓๐๐ คน
     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
       เยาวชนโรงเรียนชลกันยานุกูลสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59โดยพร้อมเพรียงกัน
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved