เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประฌยชน์เพื่อสังคม ที่สวนสาธารณะ และ โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ...

      เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำโดย ประธานชมรมฯ และนางสาวกรวรรณ เฉิดฉิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันมรดกไทยนำอาหารพื้นบ้านเข้าร่วมแสดงในกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
      เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงชลบุรี จัดกิจกรรม บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เดินทางเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพฯ
    เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดวิเวการาม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ ร่วมจัดทำโรงทานทำบุญวัดเขาไม้หน้าวราราม ฝังลูกนิมิตร ต.บางพระ หมู่ ๑๐ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๑๐๐ คน แบ่งเป็น สองที่  
         เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๐ คน
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved