เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ...

             เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ เป็นคืนที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหินดาต ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ คืนที่ ๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีปุณณาวาส ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร
             เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ คืนที่ ๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีปุณณาวาส ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร 
          เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีปุณณาวาส ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร  
           เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มบ้านบึงสำราญ อำเภอทรายทองวัฒนา นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันจัดตั้งโรงทาน เพื่อให้บริการอาหารและน้ำดื่มให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ที่มาช่วยกันเตรียมสถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved