เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ ชุมชนๆ ละ ๓ คน รวม ๔๕ คน เข้าร่วมอบรมทำเครื่องทองน้อย ตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix It Center Thailand ๔.๐) ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร            มีดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย นายสุภาพ มณีรัตน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม  ...

          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๖ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) ต่อจากนั้น ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำปิง มีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน            เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมฯ อำเภอลานกระบือ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
             เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ /เอกชนและองค์กรต่างๆ พัฒนาคูเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณป้อมวัดช้าง คูเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร มีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง (วัดช้าง) โดยแบ่งเป็น ๔ กลุุ่ม ช่วยกันรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
              เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) พร้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง (วัดช้าง) มีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยพระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร (ธรรมยุต) ประธานสงฆ์ ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved