เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมผู้บริจาคโลหิตวัดป่าดอยลับงา/ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร /ภาคีเครือข่าย ร่วมกับห้องคลังเลือดโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจัดโครงการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันจักรี โดยเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกๆปี ณ ตึก ๓ ชั้น ๒ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร   ในปีนี้ ได้เลือดสำรองจ่ายที่ ๖๒ ยูนิค...ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดี ...

           เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
           เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันจัดทำโรงทาน เพื่อให้บริการอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีเปิดงาน นบพระ เล่นเพลง ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร            การจัดงานประเพณีในวันมาฆบูชาของทุกปี มีการจัดขบวนแห่อย่างงดงาม โดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แสดงเป็นพญาลิไทขึ้นช้างในขบวน พร้อมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด ซึ่งแสดงเป็นพระมเหสี รองผู้ว่าทั้ง ๒ คน พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ แสดงเป็นเจ้าเมืองต่างๆ ต้องขี่ม้าและนั่งเสลี่ยง พร้อมด้วยข้าราชบริพาร แห่แหนข้ามสะพานแม่น
           เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมรับเสด็จและถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมา เพื่อทรงเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
              เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาด ขัดล้างพื้นโดยรอบพระเจดีย์ /โบสถ์ /พระวิหาร/ และบริเวณต่างๆ ภายในวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เพื่อเตรียมการรับเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมา เพื่อเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี และเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พระยาลิไท ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
             เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดลานบริเวณพระเจดีย์ ลานพระยาลิไท เรือนไทย ณ บริเวณทางเข้าวัด และกำจัดต้นหญ้าวัชพืช ฯลฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานประจำปีไหว้พระบรมธาตุ เพ็ญเดือน ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๓๐-๓๑ ม.ค. และ ๑ ก.พ. มีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๗ คน
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved