เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการช่วยกันปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมบ่อโดยขนหินกรวดถมเพื่อปรับพื้นถนนให้เรียบ /ทำความสะอาดตามอาคารและบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณวัด รวมทั้งช่วยกันขัดล้างทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม ณ วัดป่าภาวนาราม อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ...

เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมผู้บริจาคโลหิตวัดป่าดอยลับงา/ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร /ภาคีเครือข่าย ร่วมกับห้องคลังเลือดโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจัดโครงการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันจักรี โดยเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกๆปี ณ ตึก ๓ ชั้น ๒ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร   ในปีนี้ ได้เลือดสำรองจ่ายที่ ๖๒ ยูนิค...ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๘๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย) ประกอบด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง / มอบผ้าไตรสามเณรที่บรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมต่างๆมากมาย
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบธุรกิจบนเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากร /อาหาร และห้องปฏิบัติการ จาก ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ และคุณนิศารัตน์ เหลียวเจริญวัฒน์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯภาคเหนือ พื้นที่ ๒๐ จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการจัดร่วมกับงาน "มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ" ของจังหวัดพิจิตร โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณและเอกสารต่างๆจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved