เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร มีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๑๑ คน               มีนายวิเชียร วงษ์ท้าว ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ได้เล่าประวัติฯ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จมาที่โรงเรียนนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๙ และได้ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอมไว้เป็นที่ระลึก จำนวน ๒ ต้น จากนั้นก็ได้เสด็จในปีต่อๆ มา รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง นับว่าเป็นสิริมงคลสูงสุด ของโรงเรียน...

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย) ประกอบด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง / มอบผ้าไตรสามเณรที่บรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมต่างๆมากมาย
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบธุรกิจบนเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากร /อาหาร และห้องปฏิบัติการ จาก ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ และคุณนิศารัตน์ เหลียวเจริญวัฒน์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯภาคเหนือ พื้นที่ ๒๐ จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการจัดร่วมกับงาน "มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ" ของจังหวัดพิจิตร โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณและเอกสารต่างๆจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง
           เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
           เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันจัดทำโรงทาน เพื่อให้บริการอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีเปิดงาน นบพระ เล่นเพลง ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร            การจัดงานประเพณีในวันมาฆบูชาของทุกปี มีการจัดขบวนแห่อย่างงดงาม โดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แสดงเป็นพญาลิไทขึ้นช้างในขบวน พร้อมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด ซึ่งแสดงเป็นพระมเหสี รองผู้ว่าทั้ง ๒ คน พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ แสดงเป็นเจ้าเมืองต่างๆ ต้องขี่ม้าและนั่งเสลี่ยง พร้อมด้วยข้าราชบริพาร แห่แหนข้ามสะพานแม่น
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved