เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสำเนียง เอกบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสัมฤทธิ์ ชมศิริ เลขานุการชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาล ๑๐ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว เทศบาลบ้านบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ...

        เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดบ้านหนองอีบุตร ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
       เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๕ คน
          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่บ้านกุดบอด ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๒๐ คน
        เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย บ้านหนองห้าง  ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดย พิธีเริ่ม เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยนายประจิต กมลปรีดี รองนายก อบต. หนองห้าง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ มีสมาชิกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน ๒๘๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๐๐-๒๒.๓๐น.) สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์  นำโดยนายสำเนียง เอกบุตร ประธานชมรมฯ และจิตอาสาจำนวน ๓๐๐ คน ร่วมจัดทำโรงทาน มีประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.วัดสามัคคีธรรม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นจำนวนมาก
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved