เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ บริเวณวัดบูรพาวนาราม ที่ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ [caption id="attachment_418773" align="aligncenter" width="1024"] Jpeg[/caption] [caption id="attachment_418774" align="aligncenter" width="1024"] Jpeg[/caption] [caption id="attachment_418775" align="aligncenter" width="1024"] Jpeg[/caption] [caption id="attachment_418776" align="aligncenter" width="1024"] Jpeg[/caption] [caption id="attachment_418777" align="aligncenter" width="1024"] Jpeg[/caption] [caption id="attachment_418778" align="aligncenter" width="1024"] Jpeg[/caption] [caption id="attachment_418779" align="aligncenter" width="1024"] Jpeg[/caption]...

       เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสำเนียง เอกบุตร ประธานชมรมฯ และนายสัมฤทธิ์ ชมศิริ เลขานุการชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านสงเปลือย ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายบรรจง สีคาม กำนัน ต.สงเปลือย เป็นประธานในพิธี และนางจินดา เขจรไข ประธานสภาเทศบาล ต.สงเปลือย พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพี่น้องประชาชนชาว ต.สงเปลือย อ.นานม จ.กาฬสินธุ์ รับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ จำนวน ๒๕๐ คน
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. นายสัมฤทธิ์ ชมศิริ เลขานุการชมรมคนรักในหลวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่วัดโพธ์ิชัย หนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายวิทยา อัฐนาค นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เป็นประธาน
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นายสำเนียง เอกบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่วัดบ้านสงเปลือย ต.สงเปลือย อ.นานม จ.กาฬสินธุ์
        เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดบ้านหนองอีบุตร ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
       เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๕ คน
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved