เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุม อบต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ...

      เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ บริเวณวัดบูรพาวนาราม ที่ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมนำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ไปศึกษาดูงาน โครงการอุโมงค์ผันน้ำ "ลำพะยังภูมิพัฒน์" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์, วัดวังคำ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และ แปลงสาธิตเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
     เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดบ้านโนนสรรค์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอุโมงค์ผันน้ำห้วยพยัง และวัดวังคำ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
       เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสำเนียง เอกบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสัมฤทธิ์ ชมศิริ เลขานุการชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาล ๑๐ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว เทศบาลบ้านบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
         เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสำเนียง  เอกบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์  และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์  จำนวน ๒๒๐ คน โดยมี นางบรรเทา ราตรีหว่าง กำนันตำบลภูแล่นช้าง ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเสื้อในครั้งนี้
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved