เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสำเนียง เอกบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมถวายต้นผ้าป่าทำบุญเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ ๑๐ โดยสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบสร้างอาคารผู้ป่วยต่อไป ...

      เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเสื้อฯ ได้นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
     เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่วัดบ้านโนนยาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุม อบต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่วัดปิยะมงคล ตำบลไคนุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
      เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสำเนียง เอกบุตร ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน ณ อบต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved