สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ ๑๒๕ ปี ณ สถานเสวภาฯ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ   อนึ่ง สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ. 112 (พุทธศักราช 2436) เดิมเรียก "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก สันนิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิกในวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2464 ขอขอบคุณ เนชั่นทีวี https://goo.gl/1L1cwF    ...

  ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบูรพการี ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลฯ ขึ้นอีกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อาทิ เนื่อง
เมื่อวันที่ 21เม.ย. 2561 กระทรวงวัฒนธรรมจัดใหญ่ “มหกรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ด้าน “บิ๊กป้อม” ประกอบพิธีที่ศาลหลักเมือง ขณะที่ 5 ผู้นำศาสนาในไทยจัดสวดมนต์ขอพรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ต่อด้วยช่วงเย็น ตระการตาไปด้วยริ้วขบวนฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จวบจนรัชกาลที่ 10   ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดงานมหกรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 6 เม.ย. 2325 จวบจนปัจ
เมื่อวันที่ 21 เม.ยน.2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังวัดเกสรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ และประธานคณะผู้ออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ฯ โอกาสนี้ ทรงถวายพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ณ กุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ   จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิ
เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานอาหารสุนัขและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับสุนัขให้กับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ  มติชนออนไลน์ goo.gl/vKBkz2
วานนี้ 19เม.ย.2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งขึ้นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อควบคุมดูแลและลดจำนวนสุนัขจรจัดอย่างถูกวิธี และเป็นต้นแบบการดำเนินงานแก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจ
Page 1 of 28112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved