ร้อยไทยด้วยดวงใจ (๘)สารคดีเฉลิมพระเกียรติ


เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

http://www.youtube.com/watch?v=pfXaIpUsVzg&list=PLB4b9iBO1qtgmuxxYb-k7MOOsKVXg9ycU

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved