7 หมื่นแห่ง “เกษตรทฤษฎีใหม่” ต้นปี 60

bdeeedg6adbhfbfg56d8d

กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้าเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 แห่ง พร้อมร่วมมือภาคเอกชน มั่นใจสามารถเปิดโครงการได้ในต้นปี 2560

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000  แห่งทั่วประเทศให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายในปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ว่า ขณะนี้ได้มีการวางแผนเตรียมการเป็นลำดับ มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเปิดโครงการได้ในต้นปีหน้า หรือปี 2560 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องปัจจัยการผลิตในกิจกรรมนี้ด้วย

นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย.นี้จะมีการพูดคุยหารือร่วมกัน โดยจะใช้แผนงานโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วของกระทรวงเกษตรฯ เป็นหลัก ส่วนสภาหอการค้าฯ จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่ยังขาดอยู่

7a7j5jahgbhje65abfia6


นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทำงานในเชิงบูรณาการ

โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น จึงมีการเตรียมพร้อมในการคัดเลือกเกษตรกร โดยสำรวจพื้นที่ที่เกษตรกรมีความพร้อมและมีศักยภาพ

ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว โดยใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินที่ไปสนับสนุนสระน้ำในไร่นาในอดีตที่ผ่านมา ประมาณ 100,000 ราย

ขณะเดียวกัน กรมชลประทานได้ไปตรวจสอบพื้นที่ที่กรมชลประทานรับผิดชอบ ที่มีเกษตรกรมีความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำในไร่นาตัวเองประมาณ 4,000 ราย

aii5bg85acj8c97bkj6b8

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้สนับสนุนเรื่องแหล่งน้ำในไร่นาในพื้นที่ที่รับผิดอยู่ ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรายงานว่า

มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 16,000 ราย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องสมัครและไม่มีการบังคับ

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อมูลเกษตรกรทั้งหมดภายในวันที่ 5 พ.ย.นี้จากนั้นจะนำมาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งไปให้จังหวัดต่างๆ ตามยอดที่ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกันจะส่งรายชื่อดังกล่าวให้กับส่วนราชการเพื่อจัดเตรียมการสนับสนุนและดำเนินการในระยะต่อไป

bdeeedg6adbhfbfg56d8d

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า การสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรนั้น ประกอบด้วย พืช ประมง และปศุสัตว์ โดยจะดำเนินการช่วง พ.ย.-ธ.ค. ดังนี้

1.ด้านพืช ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบร่วมกับภาคเอกชนบางส่วน

2.ด้านประมง เตรียมพันธุ์ปลา โดยขอสนับสนุนอาหารปลา/ลูกปลา จากภาคเอกชนบางส่วน

และ 3.ด้านปศุสัตว์ ได้จัดเตรียมสัตว์ปีก ไก่ เป็ด ทั้งแบบเนื้อและไข่

ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เตรียมการไว้แล้วพร้อมประสานสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อขอรับการสนับสนุนได้แล้วบางส่วน และได้ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามรายงานเป็นระยะ รวมทั้ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะติดตามประเมินผลตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป.

bdeeedg6adbhfbfg56d8d1

ลองเข้าไปดูที่นี่ครับ มีรายละเอียด https://www.moac.go.th/main.php?filename=king_king_2016 เรื่อง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Call Center 1170


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
โทรศัพท์กลาง 0-2281-5955, 0-2281-5884

E-mail: mail to : webmaster@moac.go.th


.......................

ที่มา ; คมชัดลึก โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

d11 info1170-resize

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved