สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ราชสกุลมหิดล” ตอน สูงส่งและสามัญ


           "ราชสกุลมหิดล" ราชสกุลที่ทรงคุณูปการแก่แผ่นดินสยามมากว่าศตวรรษ พบกับ "ราชสกุลมหิดล" ต้นกำเนิดพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์ ภาพความรัก ความเรียบง่าย และความรับผิดชอบ ที่สมาชิก "ราชสกุลมหิดล" ทุกพระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved