ชมรมฯสกลนคร จัดพิธีมอบเสื้อที่โรงเรียนช้างมิ่ง

          วันที่ 5 กรกฏาคม  2556 จัดพิธีรับเสื้อตราสัญลักษญ์ชมรมคนรักในหลวง จ.สกลนคร ณ โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

1 2 3 4 5

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved