อัคราภิรักษศิลปิน..๑๙ วัน แห่งการเสด็จฯเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

e0b89ae0b8b2e0b887e0b984e0b897e0b8a3

 


      สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556  ในพระราชสมัญญานาม องค์อัคราภิรักษศิลปิน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved