พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม

          


           พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

          “...คำอวยพร และคำปฏิญาณสัญญา ที่พวกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประจักษ์ใจมาก ขอขอบใจ ท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดี และความพร้อมเพรียงกันของทุกคน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกำลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอว่า ความเมตตา ปรารถนาดีของท่านนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะ และในชาติบ้านเมือง แต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้ อยู่ในจิตใจ ก็จะมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรงมั่นคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่ง อย่างแน่นอน

          ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน รักษาชาติไทย ให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็น ตลอดไป...”

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved