3 ข้อ พอเพียงอย่างไร?? ธุรกิจโต..ยั่งยืน..หากพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการหลายท่านอาจส่ายหน้าว่า สวนทาง ไม่สามารถไปด้วยกันได้

เนื่องจากการทำธุรกิจทุกคนต่างก็มุ่งหวังกำไรและความก้าวหน้า

แต่ไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของธุรกิจ

จึงทำให้เป็นการเติบโตที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยง แต่หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้พิจารณาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ลึกซึ้ง

จะพบว่าเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจ

โดยมีหลักการสำคัญ 3 ข้อที่ต้องยึดให้มั่นดังนี้  1. พอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป


โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่น ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้น

อาจจะคิดว่าการทำยอดขายให้ได้มากๆ คือสิ่งสำคัญที่สุด

จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดทำทุกทางเพื่อให้ได้ยอดขายมา

โดยไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้ หรือต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเกินพอดี หรือแม้กระทั่งความโลภจนทำให้เกิดการทุจริต

อย่างนี้เรียกว่าไม่พอดี

ผู้ประกอบการควรวางแผนการผลิตและแผนการขาย ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน สามารถบริหารจัดการได้

ทั้งยังมีเวลาเหลือให้ครอบครัว รวมถึงเวลาในการออกกำลังกายเพื่อดูแลตัวเองด้วย  1. มีเหตุผล หมายถึง ทุกครั้งที่ตัดสินใจต้องทำอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล


อย่าใช้อารมณ์เป็นตัวนำในการตัดสิน

ควรคิดว่าหากตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้ว ผลกระทบที่ตามมาจะมีอะไรบ้าง

เช่น ในการผลิตสินค้าขึ้นมาอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการต้องศึกษาโอกาสทางการตลาดมาอย่างดีแล้ว

ไม่ใช่ตัดสินใจสั่งผลิตเพียงเพราะตัวเองชอบ

หรือแค่มองว่าน่าจะขายได้ แต่ไม่มีข้อมูลมารองรับ

นอกจากนี้ ต้องฟังเสียงจากพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานบ้าง

เพราะเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากความหวังดีที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้  1. มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ


โดยผู้ประกอบการต้องมีแผนสำรองในการทำธุรกิจ

แม้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมาจริงๆ แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นนี้ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ

เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ลูกค้าหลักยกเลิกคำสั่งซื้อ

 ผู้ประกอบการจึงควรมีทางออกฉุกเฉินให้กับธุรกิจ

หากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจะได้มีทางประคับประคองให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้

..

จะเห็นได้ว่าแก่นของความพอเพียงนั้น ไม่ได้สอนให้ใครจน


แต่สอนให้เรารู้จักพอดีอย่างมีความรู้และมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และอดทน


ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสัจธรรมที่ลึกซึ้ง


ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเช่นไร


ก็ยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีคำว่าตกยุคหรือล้าสมัย


....


ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved