อัคราภิรักษศิลปิน..แม่พิมพ์แห่งศิลปิน

DD821_25560212_(25560219).jpg

 


        สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ในพระราชสมัญญานาม “องค์อัคราภิรักษศิลปิน”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved