ทำไมเรารัก..พระเจ้าอยู่หัว (๓๑)"...พระองค์ทำอะไรให้กับประเทศไทยมากมายเห­ลือเกิน รักพระองค์ที่พระองค์เป็นคนดีเหลือเกิน...­เชื่อว่าคนไทยอีก๖๐ ล้านคนรู้สึกแบบเดียวกัน"

http://www.youtube.com/watch?v=VVQDA8HBuXY
.................................................


"...ให้เราเคารพท่าน ให้เราเอาท่านไว้เหนือหัว ให้เอาท่านไว้ในดวงใจ ไม่รักท่านแล้วจะรักใคร"

http://www.youtube.com/watch?v=gxd2GkuLhRM
.................................................


"...เหตุผลเยอะมากจนเราไม่รู้จะเลือกเหตุผ­ลไหนที่จะมาบอกว่ารักพระองค์ท่านเพราะอะไร­"

http://www.youtube.com/watch?v=dBVi6916sFY
.................................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved