งานของในหลวง..ทรงวางรากฐานการพัฒนา

20081126170842          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครบ 64 ปีแล้ว


         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งได้นำพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่ง มาประมวลเสนอในสารคดีชุด "งานของในหลวง"


         โดยจะนำเสนอต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557 วันนี้เสนอเป็นตอนแรก เรื่อง "ทรงวางรากฐานการพัฒนา"


...................................................


ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved