ชมรมฯศรีสะเกษ จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ที่โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ ห้องสื่อไร้พรมแดน โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเลิศบุตร  กองทอง  นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของชมรมเยาวชนคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ (โรงเรียนกำแพง) มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำแพงที่เป็นสมาชิกของชมรมคนรักในหลวง จำนวน 210 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำเยาวชนคนรักในหลวงโรงเรียนกำแพง ถวายสัตย์ปฏิญาณตน

31

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved