ชมรมฯ อุดรธานี จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

                 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีนายโชคสมาน สีลาวงศ์ บรรยายหัวข้อเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์, วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปลูกมะนาว พืชเศรษฐกิจตัวใหม่, เศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

page page2

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved