ทำไมเรารัก..พระเจ้าอยู่หัว (๒๖)"...ท่านคือพ่อหลวงของเรา พ่อซึ่งเสียสละมาก"


http://www.youtube.com/watch?v=1PdUaJ3uVEU

............................................"...ประชาชนคนไทยเกิดมานับว่าโชคดีมหาศาลที่ได้พระองค์ท่านเป็นพระราชา เป็นผู้ที่อยู่ในจิตใจของเรา...คือกุมหัวใ­จเราได้ทุกคน"

http://www.youtube.com/watch?v=EGmoONBdD-M
............................................

"...จะกี่ชาติ กี่ชาติ ก็จะเป็นรองพระบาทของท่านเรื่อยไป"
http://www.youtube.com/watch?v=vYz9ZYIWvjY
............................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved