ทำไมเรารัก..พระเจ้าอยู่หัว (๒๒)"...พระองค์...เป็นสุดยอดของคนไทยที่ทำเพื่อทุกๆคน โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังผลอะไรที่จะตอบแทน­"


http://www.youtube.com/watch?v=QrqXXFGkxbA
....................................................................

"...เรามองพระองค์ท่านเองไม่ได้ให้เวลาตัว­เองมากมาย ถือว่าให้เวลาคนไทย ให้ประเทศไทยมากกว่า..."

http://www.youtube.com/watch?v=0PrtAcdXyxc
....................................................................


"...เมื่อคิดถึงพระองค์ท่าน.. แล้วมีความสุขใจ เมื่อนึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแ­ล้ว..ผมมีกำลังใจ.."

http://www.youtube.com/watch?v=ZS2-5SS1yJI
....................................................................


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved