ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

    

33742_162824357063695_110603625619102_522515_5526487_n_0


      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ” ครั้งที่ 1/2559 และ โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ปี 2559 ขึ้น ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

11866357402402 ทั้งนี้เพื่อให้ ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ในการสืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริ การดำเนินงาน รวมถึงผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เป็นประโยชน์ไปสู่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

     และเพื่อให้สื่อมวลชนได้ร่วมรับรู้ถึงข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงาน การน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ของประชาชนตลอดถึงเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

seafarm02


   โดยคณะได้เข้าศึกษาดูงานในหลายโครงการ หนึ่งในนั้น ก็คือ ฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง และนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น 

   สรุปความว่า ปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำไทยลดน้อยลงมาก รวมทั้งพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง และปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้ในการออกเรือจับสัตว์น้ำธรรมชาติในทะเลที่ห่างไกลเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น จนกระทั่งสัตว์น้ำที่จับได้ ขายแล้วไม่คุ้มทุน 

_MG_9232_Cover-790x528


    และมีพระราชดำริว่า ในอนาคตผลผลิตสัตว์น้ำทะเลต่าง ๆ จากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบผสมผสานที่ถูกสุขอนามัยแวดล้อม จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกล พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในพื้นที่ดินนาเกลือริมทะเล

     ซึ่ง นางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 82 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ณ หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

    เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่าง ให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป

img_9747


    กรมประมงจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รองรับและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการ

     การนี้คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฯ โดยผู้แทนสำนักพระราชวัง และผู้ดูแลโครงการฯ พร้อมร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตลอดถึงลงมือปฏิบัติ ในฐานการเรียนรู้

     อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลหายาก การเพาะเลี้ยงไรน้ำเค็ม ได้เรียนรู้ประเภท ขั้นตอนการเลี้ยง และความสำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ทะเลหายาก เช่น ไรน้ำเค็ม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น พร้อมลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการเลี้ยงการคัดแยกสาหร่ายพวงองุ่น การทำนาเกลือ และการแปรรูปเกลือทะเล  เป็นต้น 

n20141127140318_131248


     การจัดโครงการ สื่ออาสา สืบสาน พระราชดำริครั้งที่ 1/2559 และโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริในครั้งนี้

    ผู้จัดมีเป้าประสงค์ เพื่อให้การเผยแพร่แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนได้อย่างสมบูรณ์ และบังเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

seafarm14 seafarm11 seafarm12 seafarm04


...........................


ที่มา ; เดลินิวส์  และ ภาพจาก m.touronthai.com 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved