ตามรอยพระราชา..เย็นศิระ ณ ดอยสูง (๑)

           


30


           60 ปีมาแล้วที่รอยพระบาทของพระราชา ได้ประทับไว้บนแผ่นดินไทยทุกหนแห่ง ไม่เว้นแม้ดินแดนทุรกันดารอันห่างไกลที่ไม่เคยมีใครย่างกรายไปถึง

ภาพของพระราชาผู้เป็นมหาราชของปวงชนชาวไทย ผู้ได้ละทิ้งซึ่งความสุขสบายเพื่ออุทิศพระวรกาย อุทิศพระชนมายุ และอุทิศพระราชหฤทัยของพระองค์ ทุ่มเทลงเพื่อปัดเป่าความทุกข์ และบำรุงความสุขของพสกนิกรทั้งแผ่นดิน จึงเป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยอย่างไม่รู้ลืม

         ไม่ใช่แค่เพียงคนไทยเท่านั้นที่พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พลิกฟื้นจนสามารถลุกขึ้นยืนหยัดอยู่บนลำแข้งของตัวเอง แต่ยังได้แผ่ปกไปถึงกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

..................................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved