พระบรมฉายาลักษณ์ ชุด “พ่อกับลูก”


พระบรมฉายาลักษณ์ ชุด “พ่อกับลูก”


นิตยสาร “ดิฉัน” อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและความผูกพันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่ ๑๐) ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙) ตลอดจนภาพการโดยเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ มาให้ชื่นชมค่ะ

ติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร “ดิฉัน” ฉบับเดือนมกราคม

ที่มา : http://dichan.mthai.com/story/11081.html

และเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved