๕ ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดแสดงโขนกลางแปลงชุด “มหาธรรมิกราชา”ณ พระลานพระราชวังดุสิต


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดแสดงโขนกลางแปลงชุด "มหาธรรมิกราชา" ในวันที่ 5 ธ.ค. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต

โดยโขนกลางแปลงพระราชทานดังกล่าว เคยจัดการแสดงมาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเป็นการแสดงโขนกลางแปลง ชุด “มหาธรรมิกราชา” จัดการแสดงโดยกรมศิลปากร ผู้แสดงประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน สำนักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า 100 คน

ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงได้โดย "ไม่เสียค่าใช้จ่าย".......

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/783758

มติชน https://www.matichon.co.th/news/753127

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved