ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๓)

182549_487031461318599_2031576508_n

        พระบรมฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ที่มีผู้แชร์กันมากที่สุดในอดีต : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงดูแลฉลองพระองค์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ในงานพระราชทานเลี้ยง โอกาสที่นายจอร์จ ดับเบิล ยู บุช และภริยา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

1475895_667085493313194_1939669120_n

         วันที่ 5 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เสด็จฯ ออกจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ไปยังท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2556 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) โดยเสด็จ ฯ ด้วย

ที่มา : เพจ Information Division of OHM

 

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงมีความเชี่ยวชาญในด้านการบินทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนทรงมีความชำนาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่างๆ ทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ ยากที่จะมีผู้ใดเทียบเทียมได้ อันเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยทุกคน

        แต่มีน้อยคนนักที่จะทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐

ที่มา : เพจ เรารักพระบรม

 

422096_563576926997385_1551637469_n

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีเจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์

         วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 19.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ โรงแรมที่ประทับ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยผู้แทนพระราชวงศ์จากสหราชอาณาจักรไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ไรค์สมิวเซียม (Rijksmuseum)

ทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในโอกาสที่ผู้แทนพระราชวงศ์จากประเทศต่าง ๆ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมพระราชพิธีเจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ สืบต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์

1017732_725469014141508_1661977642_n

 ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

     263101_563972506957827_529902161_n

        ภาพยิ้มสยาม : วันที่ 30 เมษายน 2556 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโบกพระหัตถ์และยิ้มทักทาย แก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จ ฯ ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ ที่มหาวิหาร นิวว์ เคิร์ก (Nieuwe Kerk) ที่อยู่ใกล้กับพระราชวังกรุงอัมสเตอร์ดัม 

10173712_725746257447117_1274977373_n

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

18238_487116374643441_1344908441_n

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร(พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ประทับยืนถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ขณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนผ่านโรงพยาบาลศิริราช ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

561066_446707918684287_1677279124_n

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

208854_444993752189037_353554483_n

         สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฝ้า ฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทูลเกล้า ฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ วังสระปทุม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2516 (งานวันพระราชพิธีฯ เริ่มวันที่ 21 ธันวาคม 2515 และ 27 ถึง 28 ธันวาคม 2515)

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

523410_441581182530294_445930772_n

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2513 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐานไปทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ซึ่งเสด็จจากประเทศอังกฤษมาประทับในประเทศไทย ระหว่างโรงเรียนปิดภาคการศึกษา ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง ในโอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวมทั้งประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

484052_441066659248413_348059233_n

      วันที่ 22 สิงหาคม 2512 เวลาเช้า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ จากสนามโรงเรียนวังไกลกังวล ไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม และอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

10325608_1484706301747223_5748512518594248651_n

       วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๒๕ น. ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันตำรวจเอกรัศมี พิมลพันธ์ อดีตตำรวจราชสำนักเวร พร้อมทั้งครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ที่มา : เพจ เรารักพระบรม

 

523612_440671102621302_183368638_n

       วันที่ 11 สิงหาคม 2512 เวลาเช้า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองไปยังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทรงเยี่ยมทหาร และตำรวจ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามผู้ก่อการร้าย และได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลพระพุทธชินราช ทรงมีพระปฏิสันถาร พร้อมประทานเงินและถุงของขวัญแก่ผู้บาดเจ็บทั่วทุกคน มีประชาชน มาเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างคับคั่ง

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

w33

       “เรื่องเล่าวันปิดภาคเรียน” ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

        ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ทรงพากย์-เจรจาโขน ในการเล่นโขนงานปิดภาคเรียน โรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๐๕

ที่มา : เพจ เรารักพระบรม

 

w36

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับปีกพลร่มชั้น 1 กิตติมศักดิ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ติดปีกพลร่มให้ด้วยพระองค์เอง ณ หอประชุมค่ายนเรศวร

ที่มา :Mos Nathapon Sawatwong

         พระฉายาลักษณ์องค์นี้ ขอใช้สื่อแทนความผูกพันของเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี  

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของขวัญวันปีใหม่ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.48 เนื่องในโอกาสฉลองปีใหม่ที่หัวหิน

ที่มา : มติชนออนไลน์

............................................................


เรื่องที่เกี่ยวข้อง


คลิกอ่านที่นี่ ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๑)

 คลิกอ่านที่นี่ ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๒)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved