ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๒)

1097972_605474209474323_787740991_n

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ (วันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (พระอภิไธยในขณะนั้น) เสด็จฯไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นปีแรก)

ที่มา : เพจ Royal Archives of OHM

 

10410293_769990329689376_4463065137697702301_n

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขณะยังทรงพระเยาว์ ทรงขี่ม้าตัวเล็กที่สวนอัมพร ในงานวันเด็ก

ที่มา : ภาพโดยดิมีทรี่ และ เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

10173705_726422444046165_5484579800396694727_n

         อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ กับพระเชษฐภคินี เมื่อครั้งทรงพระเยาว์มาให้ได้ชม

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2505 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนฯ ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเครื่องบินไอพ่นฮอว์กเกอร์ ฮันเตอร์ ของฝูงบินที่ 20 กองอากาศยานหลวงแห่งสหราชอาณาจักรประจำภาคพื้นตะวันออกไกล ซึ่งมาประจำอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2505 ตามคำขอร้องของรัฐบาลไทย ในฐานะที่เป็นสมาชิกภาคีองค์การสนธิสัญญาซีโต้ (SEATO) เมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์ในอินโดจีน โดยมีนาวาอากาศโทเอียน เพดเดอร์ ผู้บังคับฝูงบินที่ 20 ถวายการรับเสด็จ

         ฝูงบินที่ 20 กองอากาศยานหลวงแห่งสหราชอาณาจักร เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 ถูกส่งไปปฏิบัติงานอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้ประจำอยู่ที่นั่นจนสงครามสงบ

ที่มา : library.cmu.ac.th

 

10959355_877159395639135_5245337046174208745_n

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงปราศรัยกับประชาชนชาวไทย ในโอกาสที่จะเสด็จ ฯ ไปทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2508

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

1174732_624273370927740_1630863096_n

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2509 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

.บทพระราชนิพนธ์กลอน เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่ทูลกระหม่อมพ่อ..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

..................

ที่มา : ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/content/797687 

(หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในขณะนั้นทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ (ร.9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการจัดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่ 3 ของไทย)

.

 

10449542_789728407715568_8005542836880183110_n         พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

ที่มา : เพจ Royal Archives of OHM

.

603855_1598864180331434_5996932206582240603_n

“พระอัจฉริยภาพที่พสกนิกรชาวไทยอีกมากยังมิเคยได้รู้”


        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็นพระราชโอรสที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพในหลายๆด้าน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

       นอกจากนี้ พระองค์ทรงได้สืบทอดพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี สมกับที่ทรงเป็นพระหน่อเนื้อเชื้อไขตามรอยพระยุคลบาทพระราชบิดาโดยแท้

       พระองค์สนพระราชหฤทัยดนตรีมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงโปรดปรานการเป่าแซกโซโฟนมากเป็นพิเศษ ทรงเคยทรงดนตรีร่วมกับพระราชบิดาอยู่บ่อยครั้ง

 
images


ที่มา : เรื่องเล่าของนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ จาก นสพ.ประชาชาติธุรกิจ และ เพจ เรารักพระบรม

 

1382926_643229769032100_920413956_n

         สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๘

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

558420_639465699408507_182398690_n

        วันที่ 6 ตุลาคม 2519 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายธรรมนูญ เทียนเงิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปยังทำเนียบรัฐบาลและที่ชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน

โดยมีพระราชดำรัสกับกลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่มาชุมนุม ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ “ดาวสยาม” ความว่า

        “…ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนยิ้มแย้มและใจเย็นๆ ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้

แต่ต้องค่อยแก้ค่อยไป บ้านเมืองตอนนี้กำลังต้องการความสามัคคี

และกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญ

ฉะนั้นขอให้ทุกคนสลายตัวเสีย ถือว่าให้ของขวัญกับข้าพเจ้า

ท่านเหนื่อยกันมามากแล้ว ขอให้กลับไปหลับนอนเสียให้สบาย

ทุกคนโปรดทราบว่า สองล้นเกล้า ฯ ทรงเป็นห่วง (ทรงหมายถึงในหลวง ร.๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙)

ไม่มีอะไรที่สองล้นเกล้า ฯ จะเสียใจเท่ากับพวกเราฆ่ากันเอง ขอให้ทุกคนโชคดี…”

a60

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

1425550_651205491567861_835214394_n

        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชพิธีทรงผนวช พันตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศและพระราชอิสริยยศในขณะนั้น)

       6 November 1978. His Majesty the King anointing the forehead of His Royal Highness Crown Prince Vajiralongkorn.

ที่มา : เพจ Information Division of OHM

 

1393816_637745812913829_2054166758_n

      สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเคยทำหน้าที่พระอาจารย์ถวายการอบรมพระธรรมวินัย ขณะที่พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๖-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


................................

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คลิกอ่านที่นี่ ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๑)

...................

คลิกอ่านที่นี่ ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๓)

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved