“ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี” ตอน ขัตติยมานะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ประกอบด้วย ๕ ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ ๑ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 

ตอนที่ ๒ ขัตติยมานะ 

ตอนที่ ๓ เจ้าฟ้า จ้าวเวหา 

ตอนที่ ๔ พระมหากรุณาธิคุณ 

ตอนที่ ๕ เทิดฟ้าองค์ราชัน 

ขอเชิญติดตามรับชมได้ทาง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลาหลังข่าวในพระราชสำนัก .................................

ที่มา : เพจ ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ  
 
ที่มาคลิปข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV 

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชุด "ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี" วันนี้เสนอตอน "ขัตติยมานะ" (ตอนที่ ๒)ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved