ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๑)

dd9912


พระบรมฉายาลักษณ์หาชมยาก ควรค่าเก็บรักษา


11244927_927537673934640_2790795675617245837_n


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) มีพระราชปฏิสันถารกับพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

10929960_871203469568061_2261843326288491427_n


“..ไม่ได้แนะนำอะไรเป็นพิเศษ เพราะท่านไม่เคยรับสั่งถึงตำแหน่ง ถึงลาภ ถึงยศ ท่านเพียงแต่ให้เป็นคนดี รับผิดชอบในหน้าที่ ในตำแหน่งของตนและไม่ให้ทำอะไรเป็นที่ขายหน้าหรือที่เสียอกเสียใจของพ่อแม่หรือบุพการีเสียใจ ..

... ท่านไม่ได้สอนแบบ Formal (ทางการ) อะไร อยากให้เป็นคนดี อยากให้มีชีวิตที่ดี เพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นตำแหน่งอะไร ถ้าทำตัวดี ปฏิบัติหน้าที่ของเรา เราก็เจริญต่อไป..”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) รับสั่งถึงการอภิบาลพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙

จากนิตยสารแพรว ปีที่ 22 ฉบับที่ 507 วันที่ 10 ตุลาคม 2543

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn , Peeyawit Nuanpan

 

1544616_728045177217225_7839087233079744755_n


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสรงน้ำสงกรานต์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สมเด็จป้า) ณ ศาลาทรงงาน วังเลอดิส เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐

ในภาพนี้ จะเห็นได้ว่า แม้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ ในครั้งนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศที่สูงกว่า ในฐานะสมเด็จพระยุพราช แต่ก็ได้ประทับกับพื้น

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ที่ทรงแสดงความเคารพต่อพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในเวลาที่เข้าเฝ้า ฯ เป็นการส่วนพระองค์อยู่เสมอ

ที่มา : เพจ ระลึกพระกรุณา สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

11038878_896164133738661_3857001484773339075_n

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในขณะนั้น มีกระแสพระราชดำรัสแก่ ปวงชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2516 ณ สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

a82


"ทุกคนที่ร่วมงานกัน หรืออยู่ร่วมกันเป็นสังคม จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะอยู่ได้ หรือทำงานให้สำเร็จได้ โดยลำพังตนเอง

ถ้าแต่ละคนจะมีทัศนคติดังนี้ และพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้น

การร่วมงานและการอยู่ร่วมกัน ย่อมเป็นไปโดยราบรื่นและมั่นคง

เป็นผลดีทั้งแก่บุคคล แก่งานและแก่สังคมส่วนรวม"

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

ที่มา : เพจ เรารักพระบรม

 

a52


พระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ .. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ ทอดพระเนตร และทรงลูบพระพักตร์พระขนิษฐา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา ฯ ด้วยความรักและทะนุถนอมยิ่ง ขณะบรรทมในพระอู่

ที่มา : เพจ Royal Archives Of OHM

..เมื่อพุทธศักราช 2508 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงศึกษาและทดลองวิชาเคมี ณ โรงเรียนจิตรลดา
เป็นอีกภาพหนึ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความสนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่าง ๆ และทรงมุ่งมั่นที่จะทรงศึกษา ทดลองด้วยพระองค์เอง

 ที่มา : เพจ Pacific Inspiration Channel

.


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


.................................................


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คลิกอ่านที่นี่ ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๒) 

..

คลิกอ่านที่นี่ประมวลเรื่องจากโซเชียล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (๓) 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved