“ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี” ตอน เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประกอบด้วย ๕ ตอน ได้แก่

ตอนที่ ๑ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ตอนที่ ๒ ขัตติยมานะ

ตอนที่ ๓ เจ้าฟ้า จ้าวเวหา

ตอนที่ ๔ พระมหากรุณาธิคุณ

ตอนที่ ๕ เทิดฟ้าองค์ราชัน

ขอเชิญติดตามรับชมได้ทาง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลาหลังข่าวในพระราชสำนัก................

ที่มา : เพจ ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

""

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชุด "ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี" วันนี้เสนอตอน "เมื่อครั้งทรงพระเยาว์" เป็นตอนแรก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved