ทรงกริ้วหรือเปล่า??

FB_IMG_1467109082091 (1)


“..ไม่เสียเวลากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ให้แก้ไขการทำงานต่อไปข้างหน้า..”

เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้ทรงมอบงานให้ไปปฏิบัติ แล้วไม่ทรงถูกพระทัยผู้ถวายงานท่านหนึ่ง เล่าไว้ว่า...

..ถ้าจะถามว่าทรงกริ้วหรือเปล่า??

... ตลอดเวลาที่ถวายงาน..ไม่เคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ทรงกริ้ว หรือดุใครเลย

..แล้วหากมีอะไรที่ปฏิบัติไม่ถูกพระทัย ท่านจะทรงสอน...


.

เมื่อการทำงานมีปัญหา เมื่อเข้าไปเฝ้าฯ จะรับสั่งว่า มีปัญหาเกิดขึ้น และจะทรงแนะว่า ปฏิบัติอย่างไร ให้โอกาสที่จะให้เราแก้ตัวใหม่

.

...ไม่โปรดที่จะเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว


แต่เห็นชัดว่ามีพระราชประสงค์ให้แก้ไขการทำงานต่อไปข้างหน้ามากกว่า


.

...ในการรับสั่ง น้ำพระสุรเสียงจะไม่มีกร้าว หรือเชิงดุ


ตรงกันข้ามจะทรงรับสั่งด้วยความเยือกเย็นและปลอบใจเรา


.

ฉะนั้น...เมื่อคนทำผิด ถ้าเข้าไปเฝ้า ฯ จะยิ้มออกมาทุกคน

(สัมภาษณ์และรวบรวม โดยคุณอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์)


ธ สถิตในดวงใจผองพสกนิกรไทยทั่วหล้าตราบชั่วกาลนาน


#คิดถึงในหลวงรัชกาลที่๙


พ่อแห่งแผ่นดิน..ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของชาวไทย  


ขอพระองค์ท่านทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย


ตราบชั่วนิรันดร์กาล


น้อมศิระกราน..กราบแทบพระยุคลบาท..
...................

ที่มา : บางส่วนจาก เพจ ตามรอยพ่อ

 


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved