ในหลวงในดวงใจ…ใช่แล้วพระเจ้าครับ…

 


ใช่แล้วพระเจ้าครับ


 


          เคยมีท่านผู้หนึ่งเล่าให้ฟัง ว่า เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปถิ่นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อที่จะทรงงาน และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร


ขณะที่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ก็มีชายคนหนึ่งมาถวายผ้าไหม


โดยทหารไม่ให้เข้าเฝ้า ฯ


  แต่ในหลวง ร.9 ทรงให้เข้าเฝ้า ฯ ได้


ชายคนนั้น จึงถวายผ้าไหมให้ในหลวง


         ในหลวงภูมิพล ฯ จึงตรัสถามว่า ผ้าไหมนี้ทำเองใช่ไหม?


         ด้วยความที่ชายคนนั้นไม่รู้คำราชาศัพท์ จึงกราบ ฯ ทูลพระองค์ว่า


ใช่แล้วพระเจ้าครับ


 ....................................................
ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved