ใต้ร่มพระบารมี..ตามรอยเส้นทางโคนมไทย-เดนมาร์ก อาชีพพระราชทาน

02


        โดยสารคดี “ใต้ร่มพระบารมี” นี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


        เพื่อประชาชนชาวไทยจะได้ทราบถึงวิธีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรจนประสบผลสำเร็จ


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved