ใต้ร่มพระบารมี..ดวงตะวันแห่งไทย..สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

9665c         โดยสารคดี “ใต้ร่มพระบารมี” นี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

        เพื่อประชาชนชาวไทยจะได้ทราบถึงวิธีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรจนประสบผลสำเร็จ 

994


996

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved