ในหลวงในดวงใจ…ใช่แล้วพระเจ้าครับ…

 


ใช่แล้วพระเจ้าครับ


 


เคยมีท่านผู้หนึ่งเล่าให้ฟัง ว่า


เมื่อครั้งในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ ไปถิ่นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อที่จะทรงงาน และทรงเยี่ยมเยือนราษฎร


ขณะที่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ก็มีพสกนิกรชายคนหนึ่งขอเข้าเฝ้า ฯ เพื่อจะถวายผ้าไหม


ในครั้งแรกทหารราชองค์รักษ์ ฯ ไม่แน่ใจ จึงไม่อยากให้เข้าเฝ้า ฯ


..


แต่ในหลวงภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงให้เข้าเฝ้า ฯ ได้


ชายคนนั้น จึงถวายผ้าไหมให้ในหลวง


.

         ในหลวงภูมิพล ฯ จึงตรัสถามว่า ผ้าไหมนี้ทำเองใช่ไหม?


         ด้วยความที่ชายผู้นั้น ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ จึงกราบ ฯ ทูล พระองค์ว่า


ใช่แล้วพระเจ้าครับ...


 ....................................................


 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved