ใช่แล้วพระเจ้าครับ


 


ใช่แล้วพระเจ้าครับ


 


          เคยมีคนเล่าให้ฟัง ว่า ครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จฯ ไปที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อที่จะทรงงาน ขณะที่จะกลับมีชายคนหนึ่งมาถวายผ้าไหม โดยทหารไม่ให้เข้าเฝ้า  แต่ในหลวงให้เข้าเฝ้า ชายคนนั้นถวายผ้าไหมให้ในหลวง


         ในหลวงจึงตรัสถามว่า ผ้าไหมนี้ทำเองใช่ไหม


         ด้วยความที่ชายคนนั้นไม่รู้คำราชาศัพท์ จึงกราบทูลพระองค์ว่า ใช่แล้วพระเจ้าครับ


 ....................................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved