โรงเรียนในเครือข่ายชมรมฯ ลำปาง ได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง

            โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงจังหลัดลำปาง ได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง ตรวจเยี่ยมจากตัวแทนทรวงมหาดไทย (ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง) โรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนนี้ คณะครูเป็นสมาชิกชมรมฯทุกคน ตัวแทนนักเรียนได้มีโอกาสไปดูงาน โคงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งสามารถรับรู้ได้เลยว่าเด็กนักเรียนเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักสูตร และการสอนของคุณครู 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved