สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  หน่วยพระราชทาน – จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร

วานนี้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต จากประตูระบายน้ำเทเวศน์ ถึงประตูระบายน้ำสี่พระยา ความกว้างประมาณ 20 - 22 เมตร ความยาวประมาณ 5,400 เมตร ทำการเก็บขยะ ทำความสะอาด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ทำความสะอาดตลาดเทเวศร์และวัดนรนาถสุนทริการาม และปฏิบัติงานพื้นที่คลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ จากถนนข้ามคลองเปรมประชากร ของทางด่วนพิเศษศรีรัช ถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความกว้างประมาณ 11.5 - 40 เมตร ความยาวประมาณ 4,000 เมตร ทำการเก็บขยะทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร ทำความสะอาดโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีนุสรณ์) และวัดเทวสุนทร (วัดสุนทริการาม) นอกจากนี้ยังให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องยาเสพติดกับชุมชนโดยรอบอีกด้วย

กำลังพลและประชาชนจิตอาสาต่างมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มกำลัง โดยไม่ย่อท้อต่อสภาพภูมิอากาศและด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ Information Division of OHM

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved