สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พิษณุโลก-ขอนแก่น-อยุธยา


วานนี้(9 พ.ย.60) ที่เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ จำนวน 1,369 ครอบครัว ซึ่งในฤดูฝนที่ผ่านมาอำเภอบางระกำเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลจากแม่น้ำยมเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นบ้านเรือนและไร่นาของประชาชน เป็นเวลา 2-3 เดือน และขยายเป็นวงกว้างส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน 4,205 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 14,000 คนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย รวม 1,790 ครอบครัว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ทั้งนี้อำเภออุบลรัตน์ ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 4 ตำบล 530 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 4,937 ไร่ สำหรับอำเภอน้ำพอง ได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 1,994 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 23,000 ไร่

และที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และที่วัดบางซ้ายใน ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มจำนวน 5,008 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม, ตำบลบ้านใหม่, ตำบลบ้านเกาะ, ตำบลคลองสระบัว, ตำบลปลายกลัด, ตำบลเต่าเล่า, ตำบลวังพัฒนา, ตำบลเทพมงคล, ตำบลบางซ้าย และตำบลแก้วฟ้า รวม 5,008 ชุด ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานชุดทานน้ำใจ ต่างรู้สึกปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ 99 ตำบล 589 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 37,000 ครัวเรือน

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ Information Division of OHM

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved