สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต ในการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง

ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต พบกับการแสดงดนตรีโดยวงเฉลิมราชย์


.

ในชื่อชุด “ใจประสานใจ” ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร

..
และพบกับศิลปิน “3 วิ” ในตำนาน ได้แก่ นายวิรัช อยู่ถาวร นายวินัย พันธุรักษ์ และนายวิชัย ปุญญยันต์

.พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ชรัส เฟื่องอารมย์ นนทิยา จิวบางป่า วิภู กำเหนิดดี ศตวรรษ ตุงคะรัต พลอย พรทิพย์ และเมจิ ภัทรนิษฐ์ และคณะนักร้องประสานเสียงจิตอาสา

.


นอกจากนี้ ประชาชนสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

.

พร้อมกับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธาน สืบสาน – รักษา – ต่อยอด”

.
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่เวลาเวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

......


..
ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved