สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพสกนิกรเดือดร้อน พื้นที่ จ.สตูลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,500 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ในวันเดียวกันนั้น เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : เพจ Information Division of OHM ต้องการติดตาม คลิกที่นี่ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved