โครงการหลวง ที่เปลี่ยนทุ่งฝิ่นให้กลายเป็นทุ่งผลไม้ “ดอยคำ”

โครงการหลวง จากพระอัจฉริยภาพของพ่อหลวง

โครงการหลวง “ดอยคำ” เป็นโครงการที่โด่งดังไปถึงต่างประเทศ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เล็งเห็นถึงปัญหาในทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้เกิดโครงการหลวงนี้ขึ้นมา..

       ย้อนกลับไปในปี 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงสำเร็จรูป” ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชาวเกษตรกรโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และยังใช้งานมาจวบจนปัจจุบัน

       แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดโครงการหลวงนี้ขึ้น จริงๆแล้วเกิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสภาคเหนือ ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรความยากลำบากของประชาชน รวมถึงได้ทอดพระเนตรเห็นปัญหาการปลูกฝิ่น ที่แพร่กระจายไปทั่วภาคเหนือ ส่งผลให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและแก้ปัญหาเรื่องการปลูกไร่เลื่อนลอย

       โดยได้ทำการส่งพืชพรรณเมืองหนาวไปทดแทน เช่น ลิ้นจี่ แอปเปิ้ล มันฝรั่ง ท้อ ข้าวโพดหวาน และอื่นๆอีกมาย เพื่อให้ประชาชนภาคเหนือได้ปลูก แต่เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องราคาที่ถูกกดอย่างมากจากพ่อค้าคนกลาง แถมในบางช่วงผลผลิตก็ล้นตลาด อีกทั้งยังมีเรื่องขนาดที่ไม่เหมาะสมกับการจำหน่ายสด จึงทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้จัดสร้าง “โรงงานหลวงสำเร็จรูป” ขึ้นมา เพื่อรับซื้อผลผลิตจากประชาชน นำมาทำเป็นสินค้าต่างๆ ทั้งการจำหน่ายสด และนำมาถนอมอาหาร สร้างเป็นสินค้าประจำชุมชน และได้พัฒนากลายไปเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ฮิตติดตลาดจวบจนปัจจุบัน

       จากพื้นที่ไร่เลื่อนรอยปลูกฝิ่น จนส่งผลถึงความมั่นคงของชาติ กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ นี่คือพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของประชาชนชาวไทย..

 

 

 

 

 

ที่มา www.mheemhee.com

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved