โครงการความดีถวายในหลวง กับ เบส อรพิมพ์


คลิกชมนาที ๑๙.๕๗  


          “...ในหลวง ไม่เคยเห็นเคยถามเลยว่า เวลาช่วยคนไทยจะได้อะไร? ไม่เห็นเคยบอกเลยว่า จะต้องมาดูสิ่งที่เราทำนะ ไม่เคยเห็นเคยรอเวลาเดี๋ยวต้องพร้อมก่อนแล้วค่อยทำ แต่ทำมาตลอด ทำโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยก็ทำ ทำโดยที่ไม่เคยคาดหวังอะไร พอไปตั้งสติได้แบบนั้น มองรูปพระองค์ แล้วบอกกับตัวเองว่า ไม่เป็นไร ไม่มีคนสนับสนุน ฉันก็จะใช้เงินที่ฉันทำงานได้มาทำ...”

 เบส อรพิมพ์ นักพูดเพิ่มพลังใจ ทำโครงการความดีถวายในหลวง

c50


         เธอ...คือนักพูดชื่อดังที่ได้รับรางวัลต่า­ง ๆ มากมาย เพราะสามารถใช้กลยุทธ์การพูดเปลี่ยนชีวิตค­นได้ เธอ...คือผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่อุทิศตนเพื่อปลุกความดีในใจของคนในสังค­ม โดยมักได้รับเชิญไปพูดตามงานศพอยู่เสมอ จนใคร ๆ เรียกเธอว่า "นักพูดร้อยศพ"


           นอกจากนี้เธอยังพูดในเรือนจำ สถานพินิจ เเละสถานที่ต่าง ๆ เรื่องความกตัญญู เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับพระคุณพ่อเเ­ม่ จนได้รับอีกฉายาว่า "นักพูดล่าความกตัญญู" ..


...........................


ขอบคุณ ข้อมูล ข่าวข้น รับอรุณ ...เบส อรพิมพ์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved