แจ้งข่าว..20-21 ม.ค. สำนักพระราชวัง “ปิด” ถวายสักการะพระบรมศพเนื่องในพระราชพิธีสตมวาร (100 วัน)


เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักพระราชวังแจ้งว่า เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ในวันที่ 20-21 มกราคม 2560

สำนักพระราชวังจะ “ปิด” การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สำหรับนักท่องเที่ยว

และ “งด” การเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา 2 วัน

และ “เปิด” ให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ “ตามปกติ” ต่อไป ในวันที่ 22 มกราคม 2560

ที่มา : มติชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved