เอล นีโญเตือนอหิวาตกโรคระบาดในแอฟริกา          ถึงจะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครชอบเพราะเอล นีโญ (El Nino) เป็นตัวการที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนในมหาสมุทรแปซิฟิก จนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและภูมิอากาศของโลก แต่ในที่สุดนักวิจัยด้านสาธารณสุขจากวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ บลูมเบิร์กก็ค้นพบว่าปรากฏการณ์เอล นีโญก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง นั่นคือมันเป็นสัญญาณเตือนการระบาดของอหิวาตกโรคในทวีปแอฟริกา ก่อนที่สูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยโรคร้าย

           ในทวีปแอฟริกามีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 177 ล้านคน แต่ในปี 2543-2557 ได้ถูกบันทึกว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคอหิวาต์มากที่สุดในโลก โดยแอฟริกาฝั่งตะวันออกมีผู้ป่วยอหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นปีละ 50,000 ราย เมื่อเทียบกับบางปีที่ไม่อยู่ในสภาวะที่มีเอล นีโญ ผู้ป่วยอหิวาตกโรคก็ลดลงเหลือ 30,000 ราย มีการวิเคราะห์ว่าเอล นีโญเกิดในแถบเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิก มันช่วยเพิ่มปริมาณน้ำฝนในแอฟริกาตะวันออกและการลดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แห้งแล้งทางแอฟริกาตอนเหนือและตอนใต้ ในบางพื้นที่ฝนตกหนักอาจทำให้มีเชื้อในท่อระบายน้ำและปนเปื้อนถึงน้ำดื่ม ส่วนในพื้นที่แห้งแล้งก็ทำให้แหล่งน้ำสะอาดน้อย

            อหิวาตกโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้อาเจียนและท้องร่วงอย่างรุนแรงเป็นอันตรายแก่ชีวิต ปัจจุบันวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคยังมีจำนวนไม่เพียงพอ ที่จะครอบคลุมประชากรทั้งทวีป ซึ่งการวิจัยพบโรคอหิวาต์มีการเชื่อมโยงกับเอล นีโญ จะทำให้รู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละพื้นที่ คาดว่ามันจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ และหากมีศูนย์การรักษาดูแลอย่างรวดเร็วก็จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคได้สูงถึง 30%.

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved