เอกมหากษัตรา..บทเพลงเทิดพระเกียรติ

 530094_416593031719847_1115024706_n


เพลง "เอกมหากษัตรา" ที่ประพันธ์โดย นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบรอบ 65 ปี ในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ โดยมีนางชุติมา เสวิกุล เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสาน โดยทีมนักดนตรีคณะ Six o nine จากจังหวัดเชียงราย


สำหรับ แรงบันดาลใจ ในการประพันธ์เพลงนี้ คุณประภัสสร ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ได้แรงบันดาลใจ มาจากการมองเห็น การเปลี่ยนแปลง ความเจริญของสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ถึงปัจจุบัน ที่พระองค์ทรงทำทุกอย่างให้ประชาชนชาวไทย มีความสุขไม่น้อยกว่าใครในโลก จึงอยากแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในแบบที่ประชาชนทุกคนที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงได้

จึงเกิดเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติบทนี้

ซึ่ง เพลงนี้มีเนื้อหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ประชาชนตระหนักและสำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต การดูแลทุกข์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลา 65 ปี เสมือนพระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานแสงสว่างแก่ปวงชนชาวไทย และเทิดทูนพระองค์ในฐานะผู้ทรงเป็น "เอกมหากษัตรา"

 โดย เพลงนี้จะนำออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ยูทูปตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมกันถวายพระพรพระองค์ท่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เวลานั้นสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งผ่านพ้นไปได้ไม่กี่ปี บ้านเมืองยังทรุดโทรม เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในความยากลำบากและยากจน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของราษฎร ด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา เวลา และพระราชทรัพย์ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยโครงการต่างๆ มากมายนับพันโครงการ

ทั้งในเรื่องเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนไทย ทรงพัฒนาที่ดินซึ่งเสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ พระราชทานที่ดินทำกิน ตลอดจนระบบชลประทาน และพันธุ์พืช ทรงส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ทรงส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร รวมทั้งวางแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรกรรมแผนใหม่ เพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดิน แรงงาน และเวลาของตนอย่างคุ้มค่า และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขพอเพียง และอีกนานาประการ เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก จนได้รับการถวายพระสมัญญาว่า “กษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก”

...............................................


 เนื้อเพลง


“กราบบาท ภูวนาทราชัน


พระผู้ทรงสุบรรณดำเนินเหินหาว


บริสุทธิ์ผุดผ่อง ส่องสกาว


ดั่งแสงเดือนดาว วับวาวนภาลัย


พระองค์ผู้ทรงเป็นหลักชัย


ปกป้องผองไทย ผาสุกทุกเวลา


เป็นเอกมหากษัตรา


ภัทรราชา สมญาพระภูมิพล


ขอปวงเทพไท้ในสากล


โปรดบันดาลดลให้ทรงเกษมสำราญ


เป็นสุขทุกทิพาราตรีกาล


ชันษายืนนาน


พระเกียรติเกริกขาน ชั่วฟ้าดินเทอญ”


 .......................................


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved