พระราชอารมณ์ขัน ‘..เห็นมีแต่หลานรัง..’ ??       ครั้งหนึ่งในภาคใต้ ข้าพเจ้าติดตามคุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ (ต่อมาเป็นท่านผู้หญิง) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ค่ายทหารบ้านทอน จ.นราธิวาส

       พระองค์มีพระราชดำรัสกับคุณหญิงหลายเรื่อง

ได้รับสั่งถึงสภาพทางหลวงหลายสายในภาคใต้

ซึ่งคุณหญิงได้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน

       ..
เมื่อทรงถามถึงสภาพทางสาย อ.รามัน – ตะโล๊ะหะลอ – อ.รือเสาะ


       ข้าพเจ้ากราบบังคมทูลว่า ยังมีสภาพทางเป็นทางก่อสร้าง และได้จัดให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้ธนาคารโลก

       ขณะนี้ได้ลง "ลูกรัง" ไว้แล้ว รถยนต์วิ่งผ่านได้ตลอดปี

       พระองค์ รับสั่ง ว่า.. "เห็นมีแต่หลานรัง”

       ครั้งแรก ข้าพเจ้ายังงงอยู่... นึกไม่ออกว่า คำว่า หลานรัง คือ อะไร ..

       ..

แต่ก็คิดได้ต่อจากนั้น ว่า แม่รัง หมายถึง ลูกรังก้อนใหญ่

และ ลูกรัง นั้นมีขนาดเล็กขนาดต่าง ๆ คละกัน

       ดังนั้น คำว่า "หลานรัง" คงหมายถึง ลูกรังที่มีขนาดละเอียดมาก นั่นเอง

       …ทางที่พระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมา คงจะลื่นมาก หรือ ติดหล่ม ในเวลาฝนตก

....................................................


ที่มา : บทความ “พระมหากษัตริย์นักปกครอง” โดย เฉลียว วัชรพุกก์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved