เลือกตั้งล่วงหน้าสงขลา หลายเขตไร้คนกกต.สงขลาเผยเผยประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าน้อย หลายเขตไร้ผู้มาลงทะเบียน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved