ชาตรี บุญรอด จ.สุพรรณบุรี : เลี้ยงกบแบบรีสอร์ท           การเกิดครั้งที่สองของชายชื่อหน่อย หรือ นายชาตรี บุญรอด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  เดิมมีอาชีพตัดไม้เถื่อน ติดเหล้า ติดยา

           ทิศทางชีวิตหันเหมาสู่การเป็นหนุ่มโรงงาน พ่อค้าประมูลเหล็ก และขับรถส่งของที่ท่าเรือในกรุงเทพฯ

           สุดท้ายตัดสินใจเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตกลับบ้านพ่อแม่ที่สุพรรณบุรี ปลูกผัก เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และริเริ่มการเลี้ยงกบแบบรีสอร์ท

           จนทุกวันนี้ชาวบ้านในชุมชนนั้นเริ่มเลียนแบบ เนื่องจากเห็นว่ามีรายได้ดี และนักเรียนก็นำไปเลี้ยงเป็นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอีกด้วย.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved