เรื่องเล่าสุดประทับใจ ‘เก็บร่ม’            การเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้ง แม้จะต้องเผชิญกับแดดร้อนหรือลมแรง ราษฎรก็ไม่เคยย่อท้อที่จะอดทนรอรับเสด็จฯ ให้ถึงที่สุด แม้ฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่มีใครยอมกลับบ้าน

            ร้อยเอกศรีรัตน์ หริรักษ์ เล่าไว้ในบทความ 'พระบารมีปกเกล้าฯ ที่อำเภอท่าสองยาง' ตีพิมพ์ในหนังสือ '๗๒ พรรษาราชาธิราช เจ้านักรัฐศาสตร์' ว่า..


            ครั้งหนึ่งที่โครงการห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึง ปรากฏว่า.. ฝนตกลงมาอย่างหนัก ราษฎรและข้าราชการที่มาเข้าแถวรอรับเสด็จฯ ต่างก็เปียกปอนกันหมด แต่ก็ยังตั้งแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่อย่างนั้น

            เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง นายตำรวจราชองครักษ์ที่ตามเสด็จฯ ได้เข้าไปกางร่มถวาย ทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาข้าราชการและราษฎรที่มาตั้งแถวรอรับเสด็จฯ อยู่ ต่างเปียกปอนโดยทั่วกัน..

            "...จึงมีรับสั่งให้นายตำรวจราชองครักษ์เก็บร่ม แล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมข้าราชการและราษฎร ที่เข้าแถวรอรับเสด็จฯ โดยทรงเปียกฝนเช่นเดียวกับข้าราชการและราษฎรทั้งหลาย ที่ยืนรอรับเสด็จฯ ในขณะนั้น..."


 

ขอบคุณ ราชบัลลังก์จักรีวงค์ 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved