เรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่บางท่านอาจไม่รู้


โดย แถมสิน รัตนพันธุ์


เรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ที่บางท่านอาจไม่รู้ .. คัดบางส่วนจาก หนังสือ "ใกล้เบื้องพระยุคลบาท" กับ 'ลัดดา ซุบซิบ' (เขียนโดย คุณแถมสิน รัตนพันธ์ุ) พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙


        คำถาม – คำตอบ อันเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดังนี้

64409_591570837560550_769074204_n

a3


(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์)


        ถาม – ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระองค์ที่เท่าไหร่ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ 

        * นับเป็นพระองค์ที่ ๓

        พระองค์แรกคือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕) และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี แต่ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนจะทรงสืบราชสมบัติ

        พระองค์ที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระราชชนนี คือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นสมเด็จพระราชโอรสพระองค์รองลงมา ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๖)

10606170_289396991248522_4354496142212460570_n

 

        ถาม – ใคร คือ แพทย์และพยาบาลผู้ถวายพระประสูติกาล

        * นายแพทย์คือ นายแพทย์ ม.ล.เกษตร  สนิทวงศ์ พยาบาลล้วนเป็นหัวหน้าพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๓ คน คือ

        คุณถวิลหวัง ทุติยะโพธิ์ , คุณหญิงอาบ สุคันธนาค และคุณหญิงประเทือง  คชภักดี

a6


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์


1009812_591937887523845_455078871_n

        ถาม  – ทรงมีน้ำหนักพระองค์เท่าใด ในขณะประสูติ

        * ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์แก่พระราชโอรสตามพระราชประเพณี เมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น. ของวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ นั้น น้ำหนักพระองค์ชั่งได้ ๖ ปอนด์ และได้ทรงถ่ายพระรูปฝีพระหัตถ์พระราชทานแก่ประชาชนผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับด้วย 

        ถาม – ใคร คือผู้ขนานนามพระนาม และผูกดวงพระชะตาถวาย

        * ผู้ขนานนามคือ สมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร

        ส่วนผู้ผูกดวงชะตาคือ พระธรรมวโรดม (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) วัดสระเกศ ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

        ทราบว่า พระยาบริรักษ์เวชการ กับคุณหญิงชิต  มิลินทสูต ผู้สนใจในโหราศาสตร์ ได้ร่วมผูกดวงชะตาตามตำราของพระองค์หญิงเฉิดโฉมด้วย ปรากฏว่า พระองค์พระราชสมภพ ยามโฆสกะเศรษฐี ตามนิยายชาดก ซึ่งเกิดมาเสวยสมบัติมหาศาลของเศรษฐี ผู้ใดคิดร้ายก็พ่ายแพ้พระบารมีทุกทีไป

       ทรงมีเสาร์เป็นสิริ แสดงว่าบริบูรณ์ด้วยพระอิสริยยศ อุดมด้วยทรัพย์

       และสำคัญที่สุดคือ จะทรงมีพระชนม์ยืนยาว ทั้งพระฤกษ์ประสูติเป็นพระฤกษ์เดียวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ด้วย

10383582_642069335882073_6721342297310474985_n

        ถาม – ใคร คือพระพี่เลี้ยงถวายการดูแลระหว่างยังเสวยพระกษิรธารา หรือเมื่อยังมีพระชนม์ไม่ถึงหนึ่งพรรษา

        * พระพี่เลี้ยงในครั้งนั้นเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฯ ๓ แห่ง คือ ศิริราช จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลหญิง

        มี สมพร กุณฑลจินดา , วิไล อมาตยกุล , อภิรดี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , ทวี  มณีนุตร

        มีท้าวอินทรสุริยา (คุณพระพี่เลี้ยงเนื่อง) พระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ครั้งยังทรงพระเยาว์เป็นผู้ดูแลทั่วไป และมีนายแพทย์อรุณ  เนตรศิริ เป็นผู้อำนวยการถวายคำปรึกษาในด้านนี้

aaa15        ถาม – พระสหายร่วมชั้นอนุบาลที่ ร.ร.จิตรลดา มีกี่คน ใครบ้าง

        * ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนนี้เมื่อกันยายน ปี ๒๔๙๙ ขณะมีพระชนมายุเพียง ๔ พรรษาเศษ นักเรียนร่วมชั้นมีเพียง ๗ คน คือ

        ม.ร.ว.สิทธินัดดา ชุมพล , อรนิดา  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , เกตนา โชติกเสถียร  , เกรียงศักดิ์ ช่างเรือน , วีรวุทธิ วิรยพงศ์ , สัณห์ ศรีวรรธนะ และเกริก วณิกกุล

v1


92

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


………………….....


ที่มา : ไทยรัฐ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๑ และ คัดบางส่วนจาก หนังสือ "ใกล้เบื้องพระยุคลบาท" กับ 'ลัดดา ซุบซิบ' (เขียนโดย คุณแถมสิน รัตนพันธ์ุ) พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ หน้า ๖๙ - ๗๑ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved