เราทำงานพัฒนา ร่างกายเราต้องแข็งแรง


'ทรงมีวินัยในออกกำลังกายพระวรกายให้แข็งแรง เพื่อไปเยี่ยมเยือนประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารได้'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังพระวรกายเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ทรงทำสม่ำเสมอ คือ ทรงวิ่งและทรงพระดำเนินโดยการจับเวลา ซึ่งดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าไว้ว่า...

ทรงออกกำลังกายทุกวัน ไม่ว่าจะมีภารกิจใดๆ บางทีเสด็จฯ กลับมาพระราชวังสี่ถึงห้าทุ่ม ยังจะทรงเดิน...เราก็นึกว่าทรงรักษาพระวรกายให้แข็งแรง เพื่อส่วนพระองค์เท่านั้น

แต่มีรับสั่งว่า.."ไม่ใช่ เพราะเราทำงานพัฒนา ร่างกายเราต้องแข็งแรง เราถึงจะไปเยี่ยมเยือนประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารได้"

..ทรงสั่งสอนพวกเราเวลาเห็นพวกเราไม่รักษาร่างกาย ว่า..."หากอยากเป็นนักพัฒนา ต้องบำรุงรักษาร่างกายไว้"

ที่มา : เพจ ตามรอยพ่อ  ต้องการติดตาม คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved