เมื่อครั้งในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระราชทานเหรียญพระเครื่องให้ราษฎร

a1


ภาพจากอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบเรื่อง มิใช่จากเหตุการณ์จริงภาพจากอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบเรื่อง มิใช่จากเหตุการณ์จริงภาพจากอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบเรื่อง มิใช่จากเหตุการณ์จริงภาพจากอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบเรื่อง มิใช่จากเหตุการณ์จริง


ขอเดชะ พระหมดแล้ว


 


           ครั้งหนึ่ง ขณะที่ในหลวง ร.๙ เสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร


พระองค์ท่านพระราชทาน (แจก) พระเครื่องให้กับราษฎรจนหมดแล้ว


            แต่มีราษฎรผู้หนึ่งยังไม่ได้รับ


จึงกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานพระเครื่อง ว่า ขอเดชะ ขอพระหนึ่งองค์


            ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงมีรับสั่งตอบ ด้วยพระเมตตา เจือพระราชอารมณ์ขัน


ว่า


ขอเดชะ พระหมดแล้ว


..................................................


ภาพประกอบเรื่อง จาก มีบุนดอทคอม


 

 

ภาพจากอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบเรื่อง มิใช่จากเหตุการณ์จริง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved